Instrukcja instalacji pakietów

Jednorozowo należy:

Po wykonaniu powyższych czynności uzyskujemy możliwość instalacji następujących programów:

UWAGA!!! Najnowsza wersja oprogramowania może nie być dostępna dla wszystkich dystrybucji. Pakiety budowane są tylko dla 64-bitowych systemów.

Sterowniki do OpenBCI: